Cenová ponuka programu Geoplot platná od 20.12.2019

 

 

Geoplot 7.5

Nová inštalácia

700,00 €

+ cena HW kľúča

Upgr. z 7.3

 70,00 €

 

Upgr. z 7.2

135,00 €

 

Upgr. z 7.1

210,00 €

 

Upgr. z 7.0

275,00 €

 

Upgr. z 6.x

415,00 €

 

Upgr. z 5.x a nižšej

525,00 €

Modul Raster 3.0

Nová inštalácia

200,00 €

170,00 € *

Upgr. z 2.0

66,00 €

Upgr. z 1.0

100,00 €

Modul Výškopis 3.0

Nová inštalácia

250,00 €

212,50 € *

Upgr. z 2.0

75.00 €

 

Upgr. z 1.0

125,00 €

 

Modul Profil 1.0

Nová inštalácia

140,00 €

119,00 € *

Modul DTM (Digitálna technická mapa Bratislavy)

Nová inštalácia

50,00 €

 

Modul PPú 1.0

Nová inštalácia

200,00 €

170,00 € *

Modul DBF 3.0

Nová inštalácia

160,00 €

136,00 € *

Upgr. z 2.0

60,00 €

 

 

 

 

Geoplot 7.5-prezerač

 Geoplot7.5 bez editácie +Raster3+DBF3+HW kľuč,

Nová inštalácia

333,00 €

 

Upgr. z 6.x

70,00 €

 

HW kľúč (USB)

Lokálny, dĺžka 40mm

51,00 €

 

Lokálny Micro, dĺžka 18mm

66,00 €

 

Sieťový do 10 užívateľov

99,00 €

 

 

Nie sme platiteľmi DPH.

 

Zľavy z ceny softvéru pri kúpe novej inštalácie:

2.-3 inštalácia  -15%,  4.-6. inštalácia  -30%,  7.-9. inštalácia -40%, 10. a ďalšie inštalácie -50%

 

Pozn.     *    súčasne s novou inštaláciou –zľava 15%