Cenová ponuka programu Geoplot platná od 17.05.2023

 

 

Geoplot 7.6

Nová inštalácia

890,00 €

+ cena HW kľúča

Upgr. z 7.5

 100,00 €

 

Upgr. z 7.3

210,00 €

 

Upgr. z 7.2

280,00 €

 

Upgr. z 7.1

350,00 €

 

Upgr. z 7.0

430,00 €

 

Upgr. z 6.x

499,00 €

 

Upgr. z 5.x a nižšej

580,00 €

Modul Raster 4.0

Nová inštalácia

280,00 €

238,00 € *

Upgr. z 3.0

100,00 €

  

Upgr. z 2.0

180,00 €

  

Upgr. z 1.0

230,00 €

  

Modul Výškopis 4.0

Nová inštalácia

360,00 €

306,00 € *

Upgr. z 3.0

130.00 €

 

Upgr. z 2.0

245.00 €

 

Modul Profil 1.0

Nová inštalácia

180,00 €

153,00 € *

Modul DTM (Digitálna technická mapa Bratislavy)

Nová inštalácia

75,00 €

 

Modul PPú 2.0

Nová inštalácia

270,00 €

229,00 € *

Upgr. z 1.0

160,00 €

 

Modul DBF 3.0

Nová inštalácia

170,00 €

144,50 € *

Upgr. z 2.0

90,00 €

 

Geoplot 7.6-prezerač

Geoplot7.6 + Raster4+DBF3+HW kľuč

importy, tlač, bez editácie

 (povolená úprava zobrazenia, výpočty plochy a  dĺžky)

Nová inštalácia

333,00 €

 

Upgr. z 7.x

60,00 €

 

Upgr. z 6.x

120,00 €

 

HW kľúč Sentinel HL (USB)

Lokálny Micro, dĺžka 18mm

85,00 €

 

Sieťový do 10 užívateľov

150,00 €

 

 

Nie sme platiteľmi DPH.

 

Zľavy z ceny softvéru pri kúpe novej inštalácie:

2.-3 inštalácia  -15%,  4.-6. inštalácia  -30%,  7.-9. inštalácia -40%, 10. a ďalšie inštalácie -50%

 

Pozn.     *    súčasne s novou inštaláciou –zľava 15%